Om tilbuddet

Et trygt og roligt miljø midt i Horsens

Kildegade er fysisk placeret i Horsens, men stadig i et roligt og trygt miljø. Der er let adgang til indkøb, offentlig transport samt byens kultur- og fritidsliv.

Afdelingen indeholder to etager. Hver etage indeholder fælleskøkken og opholdsrum tilhørende type 1 lejlighederne der ikke indeholder eget køkken.
På hver etage er der desuden et større fælles gangareal, samtalerum og en kælder til diverse aktiviteter.

Alle lejligheder har et større vinduesparti mod sydvest og enkelte har egen altan eller udgang til mindre terrasse.

To typer lejligheder

Type 1-lejlighederne har fælles indgang med anden beboer, det vil sige et fælles gangareal, hvor de individuelle badeværelser kan tilgås.
Der er individuelle badeværelser til alle type 1 lejlighederne og intet køkken, men fælleskøkken med resten af beboerne i type 1 lejlighederne på etagen.

Type 2-lejlighederne har egen indgang, bad og køkken.

Målgruppe

Kildegade er et midlertidigt botilbud til unge voksne med autisme som er normalt til højt begavede.

  • En del af målgruppen har tillægsdiagnoser i form af angst, ADHD, OCD eller lignende i en let til moderat grad.
  • De unge kommer direkte fra forældrenes hjem, fra andet tilbud eller fra egen lejlighed.
  • Fælles for målgruppen er, at beboerne skønnes at have udviklingspotentiale til at flytte i egen bolig eller mindre indgribende botilbud efter endt ophold.
  • Formålet med indsatsen er, at udvikle færdigheder, så borgeren efter opholdet i Kildegade kan flytte i egen bolig med støtte fra hjemkommunen eller et mindre indgribende botilbud.

Fakta

Antal pladser: 14

Paragraf: SEL §107

Telefonisk nattevagt

 

Økonomi

I ydelsesbeskrivelsen findes information om tilbuddets takster mm.

Læs ydelsesbeskrivelsen

Værd at vide

Mulighed for husdyr

Der er mulighed for at have husdyr. Anskaffelsen af husdyr vil dog altid bero på individuel vurdering i forhold til pasning. Inden anskaffelsen skal en husdyrskontrakt indgås med tilbuddet. Hvis borgeren har anskaffet sig et kæledyr inden indflytning, udarbejdes kontrakten inden indflytning.

Kontaktinformation

Kontakt tilbuddet

Botilbuddet Kildegade

Kildegade 23A
8700 Horsens

Tlf.: +45 7847 6430

Tilbudsleder

Anne-Mette Brondt Christensen
Tlf.: +45 4024 4070

Konst. afdelingsleder

Maiken Alstrup Dahl

Kontakt matchning og visitation

Matchningskonsulent

Sanne Frølund
Tlf.: +45 2475 3799

Matchningskonsulent

Mette Jacobsen
Tlf.: +45 2036 9095

Matchningskonsulent

Christian Salting
Tlf.: +45 5173 1878

Matchningskonsulent

Sofie Louise Hedevang
Tlf.: + 45 2475 3678