Først og fremmest fordi pårørende er det primære netværk for de borgere, der er tilknyttet specialområdet, og derfor er en vigtig samarbejdspartner for os.

Samarbejdet sker altid i overensstemmelse med borgerens ønsker og i det omfang, det er ønsket for den enkelte pårørende. 

De pårørendes oplevelser og erfaringer med specialområdets tilbud er vigtige brikker i arbejdet med at løse vores kerneopgave, som handler om at tilbyde og videreudvikle de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.

Model for pårørendesamarbejde

I Specialområde Autisme har vi udarbejdet en model, der hjælper os med at sikre et systematisk fokus på pårørendeinddragelse undervejs i en borgers forløb.

Fokusområderne er, at vi som medarbejdere:

  • Sætter tidligt ind med kontakt, kortlægning og dialog til borger og pårørende
  • Målretter og tilrettelægger en individuel indsats overfor den pårørende
  • Koordinerer og samarbejder tværfagligt og på tværs af sektorer
  • Har fokus på kompetenceudvikling rettet mod pårørendeinddragelse

Modellen understøtter dialogen og samarbejdet med de pårørende. På den måde kan inddragelsen af deres erfaringer og ressourcer styrke den samlede indsats for den enkelte borger. 

Modellens fokusområder er implementeret i hele Specialområde Autisme.