Om Autismepilot-uddannelsen

Autismepilot Voksen er målrettet fagprofessionelle, der samarbejder med autistiske voksne. Autismepilot Børn & Unge er målrettet fagprofessionelle, der samarbejder med autistiske børn & unge. F.eks. i skole, dagtilbud eller på bosteder. Undervisningen varetages af autismespecialiserede psykologer og fagkonsulenter.

Læs mere om Autismepilotuddannelserne på www.autismeplatform.dk.

Autismepædagogik

Ud fra best practice analyser og nyeste viden på området bliver kursisterne på Autismepiloten undervist i grundlæggende elementer og metoder inden for autismepædagogikken.

Kobling mellem teori og praksis

Et centralt element i Autismepiloten er det kontinuerlige fokus på implementering af pædagogisk teori og metoder. 

Undervejs i uddannelsen arbejder kursisterne med praksisopgaver. På den måde sikrer uddannelsen, at der sker en kvalificeret forankring af den autismespecifikke teori i kursisternes daglige arbejde med mennesker med autisme.

Kontakt

Kursusadministration

E-mail: soc.sau.kursusadministration@rm.dk

Tlf.: +45 7847 6328