Socialtilsyn Midt godkender og fører det driftsorienterede tilsyn med Specialområde Autisme. Sådan har det været siden 1. januar 2014.

Specialområde Autisme blev ultimo 2015 regodkendt som socialt tilbud af Socialtilsyn Midt.

Det gode tilsyn

Med det gode driftsorienterede tilsyn ønsker socialtilsynet at bidrage til at udvikle kvaliteten og det faglige niveau på det sociale område generelt til gavn for de mest udsatte børn, unge og voksne i Danmark. 

Det gode tilsyn udføres med udgangspunkt i kvalitetsmodellen, hvor tilbuddenes kvalitet vurderes inden for følgende syv temaer:

  • Uddannelse og beskæftigelse 
  • Selvstændighed og relationer 
  • Målgrupper, metoder og resultater 
  • Organisation og ledelse 
  • Kompetencer 
  • Økonomi 
  • Fysiske rammer 

Du kan læse mere om Socialtilsyn Midt via hjemmesiden www.tilsynmidt.dk.  

Whistleblowerordning

Med indførelsen af de nye tilsynsenheder, er der blevet indført en whistleblowerordning. Det betyder, at du anonymt kan henvende dig til Socialtilsyn Midt, hvis du har oplysninger om bekymrende forhold i et døgntilbud.

Når du kontakter Socialtilsyn Midt med oplysninger, må tilsynet ikke fortælle tilbuddet, at det har modtaget en henvendelse fra dig. Tilsynet må heller ikke fortælle det, du har sagt. Du kan derfor være fuldstændig anonym.

Du kan kontakte Socialtilsyn Midts whistleblowerordning på 8970 5609 ma.-to. 9-15 og fr. 9-12. Du har også mulighed for at henvende dig skriftligt via tilsynets hjemmeside.

Tilsynsrapporter

Der føres løbende tilsyn med Specialområde Autismes forskellige tilbud. Listen herunder vil således løbende blive opdateret, når der har været nye tilsyn.