Om Autismefokus

Autismefokus tilbyder en række ydelser som fx undervisning, vejledning og rådgivning til kommuner, regioner, private opholdssteder og virksomheder. Ydelserne leveres i overensstemmelse med Serviceloven. 

Udbreder viden og skaber bedre forhold

Autismefokus' konsulenter arbejder ud fra en grundtanke om, at mennesker med autisme opfatter verden grundlæggende anderledes end mennesker, der ikke har autisme. 

Derfor er det konsulentafdelingens formål at udbrede viden og på den måde være med til at forbedre forholdene for mennesker med autisme, så de får de mest optimale rammer for trivsel og udvikling.

Nyeste viden om autisme

Et omdrejningspunkt i konsulentenheden Autismefokus er konstant at inddrage den nyeste viden fra forskning inden for autismefeltet.

Som en formaliseret del af vores daglige praksis indgår både deling og generering af viden. En viden, der blandt andet baserer sig på efteruddannelse og deltagelse i nationale og internationale autismekonferencer.

Nationale og internationale samarbejdspartnere

Autismefokus henter også ny viden hos nationale samarbejdspartnere som for eksempel Socialstyrelsen og Landsforeningen Autisme og hos en række internationale organisationer og forskere.

Vi har udviklet en ny autismeuddannelse, som vi kalder autismepilot for skoleområdet, der er til dig, som arbejder i folkeskole, specialskole eller SFO. 

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

VISO-leverandør

Konsulentenheden Autismefokus er VISO-leverandør for Socialstyrelsen. Som VISO-leverandør tilbyder Autismefokus specialiseret pædagogisk og psykologisk rådgivning inden for autismeområdet til:

  • Fagpersoner der har brug for sparring, supplerende ekspertise og rådgivning i forhold til at give en borger den rette hjælp
  • Borgere og pårørende der har brug for at få en bedre forståelse af de problemstillinger, der kendetegner hverdagen med en autismediagnose
  • Udredning både psykologisk og pædagogisk