- Jeg er glad, når jeg går på arbejde, og jeg er glad, når jeg går hjem. Det har jeg ikke rigtig prøvet før! Sådan lyder det kontant fra Ditte Baltzer-Lassen, der her fortæller om sit arbejde som sosu-assistent på SAUs tilbud i Gødvad.

Ditte Baltzer-Lassen tager imod i et meget trangt kontor hos SAU i Gødvad. Rummet ligner mest af alt et udvidet kosteskab, som nogen har fyldt op til randen med stole, borde, computer – og et minikøleskab.

Den nysgerrige journalist spørger til køleskabet, og knap inden vi er kommet i gang med interviewet, får Ditte præsenteret en af hverdagens lavpraktiske løsninger. For køleskabet tilhører nemlig en borger, der har en spiseforstyrrelse, og som ikke kan holde ud at have madvarer omkring sig. Derfor blev der fundet en plads til det i mini-kontoret!

Holder af at være med til at skabe udvikling

Ditte Baltzer-Lassen er sosu-assistent og har arbejdet i Gødvad i 3 år. Efter 15 år som sosu-assistent på et tilbud for alkoholikere og misbrugere, skulle der ske noget nyt:

- Det er fedt! Jeg kan godt lide kombinationen af det pædagogiske arbejde og det sundhedsfaglige, fortæller hun.

- Jeg var også en kort periode på et plejehjem, men jeg kan godt lide det langsigtede arbejde med udvikling. Jeg kan godt lide at opleve udvikling fra man møder et menneske, der har rigtig svært og er udfordret, til at der sker udvikling og forandring.

Man må godt sige undskyld

I jobbet i Gødvad har hun skullet vænne sig til nye måder at gøre tingene på. For hvor hun kom fra en verden, hvor ironi og sarkasme var en fast del af sproget, så er der i Gødvad fokus på det konkrete – såvel i sprog som handlinger:

- Hvis man siger, at et møde starter kl. 10, så er det hverken et par minutter i eller et par minutter over. Det er på slaget! Og jeg har skulle vænne mig til at være meget konkret i mit sprog. Jeg er faldet i flere gange, men jeg har så også lært, at jeg godt kan spørge de skønne mennesker, som jeg samarbejder med, om jeg fik sagt noget dumt. Og sige undskyld. Det var godt et råd jeg fik med fra en kollega, da jeg startede her, fortæller hun.

Vi hjælper hinanden når det er svært

Og kollegerne er da også en af grundene til, at hun er så glad for jobbet:

- Jeg er glad, når jeg går på arbejde og jeg er glad, når jeg går hjem. Det har jeg ikke prøvet før! Det handler blandt andet om, at vi har så godt et sammenhold. Vi hjælper hinanden og følger op, når noget har været svært. Vi arbejder med mennesker med massiv selvskade, og det betyder, at der er behov for lydhørhed, og at vi får den hjælp vi har brug. Det gør vi, og vejen til ledelsen her er ikke kilometerlang.

Sikrer at der bliver fulgt op på helbredsproblemer

En typisk arbejdsdag for Ditte går – ud over det pædagogiske arbejde - med medicindosering, dialog med borgeres praktiserende læger og hjælp til kollegerne med dokumentation i Sundhedsmodulet:

- Mine sundhedsfaglige opgaver er blandt andet at klæde de andre medarbejdere på til at tage med borgere til lægebesøg og være med, når vi fx skal starte et samarbejde med psykiatrien om en borgers forløb. Og så er jeg den, der sikrer, at der løbende bliver holdt øje med borgernes helbred, så vi også ser på, hvad der er sket tidligere, hvis en borger fx får et eller andet helbredsproblem.

Udvikling og frihed betyder mest

På spørgsmålet om, hvad hun ville sige til et ungt menneske, som måske overvejer at gå samme uddannelsesvej som hende, men er skeptisk, svarer hun:

- For mig betyder dét, at have 6. ferieuge og muligheden for at have barnets første sygedag og omsorgsdage, rigtig meget. Og ja, man kan sikkert altid bruge flere penge, men de ting betyder mere. Jeg arbejder også hver anden weekend, men det vælger jeg at se som en fordel, for det betyder, at jeg tit kan holde forlængede weekender i de andre uge.

Og ja vi har travlt, ind imellem alt for travlt, men jeg kan rigtig godt lide at være en del af det tværfaglige fællesskab vi har her. Og på plussiden er også de muligheder for udvikling der er her – at man får mulighed for at videreuddanne sig.

Kontakt

Kommunikationsmedarbejder

Dorte Hangst

Tlf.: +45 2938 8999
Skriv til Dorte