I Specialområde Autismes beskæftigelses- & uddannelsestilbud tilbyder vi ydelser efter Servicelovens §§ 103 og 104. Herudover tilbyder vi delelementer til ressourceafklaringsforløb og støtte efter lov om en aktiv beskæftigelsesindsats.

Delelementer til STU

Vi tilbyder også delelementer til særligt tilrettelagte ungdomsuddannelser efter lov om ungdomsuddannelse for unge med særlige behov. 

Målgruppen

Målgruppen er voksne borgere med autismespektrumforstyrrelser og eventuel komorbiditet. Aldersgruppen er som udgangspunkt fra 18 år, men unge under 18 år kan indgå efter en individuel vurdering og efter en godkendelse af Socialtilsyn Midt.

Her finder du afdelingerne

Vores afdelinger for Beskæftigelse & Uddannelse ligger i Tørring, Hinnerup, Gødvad og Randers.

 

Målrettet indsats og udvikling

I samarbejde og dialog med borgeren, finder medarbejderne frem til, hvad der skal til for at vedkommende oplever god trivsel.

Medarbejderne samarbejder med borgeren om udvikling i et individuelt, tilrettelagt forløb med udgangspunkt i den handleplan, som borgeren har udarbejdet med kommunens sagsbehandler og jobkonsulent. 

Vi tilbyder disse delelementer

I Specialområde Autisme tilbyder vi en række delelementer inden for:

Uddannelse

Beskæftigelse

Selvforståelse

Selvstændig livsførelse

Sundhedsfremme

Motivation og udvikling

Sociale tilbud