Med Virtual Reality (VR) får vi nye muligheder for at arbejde med social træning og eksponering.

Det afprøver vi i et nyt projekt med kick-off i august 2019. Projektet vil involvere 7 borgere med autisme og 10 pædagogiske medarbejdere fra fem afdelinger i Specialområde Autisme.

På baggrund af projektet har vi udarbejdet en rapport, som formidler tilgang, erfaringer og læring fra VR-forløbene bl.a. i form af en række cases:

Hent rapport om VR-projektet (pdf)

Træning i VR giver nye muligheder for udvikling

Social træning er ofte en væsentlig del af den pædagogiske indsats, som Specialområde Autismes medarbejdere udfører i samarbejdet med borgerne. På samme måde anvender vi eksponering som en væsentlig komponent i kognitiv adfærdsterapi til behandling af angst og angstlignende tilstande.

Gradvis eksponering for angstfremkaldende situationer

VR åbner for unikke muligheder for at graduere sociale sammenhænge og gradvist eksponere for angstfremkaldende situationer, som kan være udfordrende i den ”virkelige verden”. Det er dermed vores håb, at VR kan anvendes som et læringsværktøj, som kan gøre borgere bedre i stand til at håndtere sociale og angstfremkaldende situationer.

Få mere at vide om projektet:

 

Seks individuelle forløb á 8 uger

Medarbejderne får teknisk og faglig støtte