Seniorhuset, der er Danmarks første specialmiljø til ældre med autisme, blev indviet i 2014. Botilbuddet er resultatet af visionen om at kunne give seniorer med autisme de bedst mulige fysiske rammer at bo i. 

Se en længere præsentation af Seniorhuset 

 

Baggrund og vision

Visionen har helt fra begyndelsen været at etablere Danmarks første specialmiljø til ældre med autisme, hvor ny og kendt viden om de optimale, fysiske rammer for ældre med autisme er blevet inddraget. Det er også visionen, at byggeriet skal fungere som videnplatform til inspiration for andre byggerier til lignende målgrupper i ind- og udland.

 

Nysgerrig på at indsamle ny viden

Seniorhuset er fra første idé til møblernes placering i fællesrummene blevet til som et eksperimentarium. Det betyder, at der i såvel proces, planlægning, projektering, opførelse og efterfølgende drift af botilbuddet har været og er en åben, nysgerrig og undersøgende tilgang til ældre med autisme og de øvrige interessenter, til de eksisterende rammer og til nye muligheder for eksempel i form af velfærdsteknologi.

 

Samarbejdspartnere

Landsforeningen Autisme, Socialstyrelsen og Realdania har siden idégenereringsfasen været involveret i opførelsen af boligerne, ligesom Realdania har støttet byggeriet økonomisk. Byggeriet tager udgangspunkt i ”Modelprogram for botilbud til ældre med autisme”, som Realdania har været medudviklere af. Seniorhuset er udarbejdet af Wienberg Architects i samarbejde med Frier Architecture.

Se video om Seniorhuset

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.