Vi ved ikke ret meget om, hvad der sker, når et menneske med autisme bliver ældre. Der foreligger ikke megen forskning på området, måske fordi autismediagnosen er relativ ny og først blev almindelig kendt i fagkredse sidst i 1980’erne.

Tab af færdigheder og lavere stresstærskel 

I Specialområde Autisme har vi observeret en række forandringer hos den ældre gruppe af borgere, der har boet i vores botilbud siden 1982.

Det kan være tab af defærdigheder, som de gennem årene har opbygget med pædagogisk støtte, men også at de vanskeligheder, som autismen forårsager, bliver forstærket med alderen.

Nogle borgere får endnu sværere ved at overskue opgaver, hvilket resulterer i en lavere stress-tærskel. Andre isolerer sig i stigende grad og har vanskeligt ved socialt samvær i samme omfang, som de har kunnet tidligere.

Alt dette førte til, at vi i Specialområde Autisme påbegyndte vores seniorprojekt.

Udvikling og dokumentation 


Seniorprojektet består af to dele. Den ene del omhandler byggeriet af Seniorhuset - Danmarks første specialmiljø til ældre med autisme, der stod færdigt i efteråret 2014. 

Den anden del handler om Seniorhusets deltagelse i det videnskabende netværksprojekt om aldring og autisme.

I dette projekt er vi med til at udvikle ny praksisnær viden om, hvordan man bedst muligt hjælper mennesker med autisme til at ældes med de bedst mulige betingelser. Læs mere om netværket.

Revideret 15-06-2022