Hvordan fleksibel og mobil?

AT Home er bygget som moduler. På den måde er det muligt både at få en etværelses- eller toværelsesbolig alt efter behovet for den enkelte. 

Boligen er mobil og kan flyttes efter behov. Det betyder, at den voksne med autisme kan begynde med at flytte ind i boligen tæt på et botilbud eller i princippet hjemme i forældrenes baghave, hvorfra borgeren kan modtage pædagogisk støtte.På sigt kan borgeren flytte længere væk fra fx forældrenes baghave eller fra botilbuddet og tættere på sit lokale netværk, men samtidigt bevare sin bolig, idet den blot flytter med borgeren.

Medborgerskab

AT Home signalerer i høj grad egen bolig fremfor botibud. Det betyder, at dette bokoncept danner nogle unikke, fysiske rammer for netop denne gruppe borgere, som vil gøre det nemmere for dem at være medborgere som en del af det omkringliggende samfund. 

Visionen for den nye boform

Visionen er, at bokonceptet AT Home kan være med til at skabe en nødvendig udvikling hen mod, at borgere med psykiske funktionsnedsættelser er en helt naturlig del af samfundet og lige så inkluderede som alle andre neurotypiske medborgere. 

På den måde er boformen med til at skubbe til en fælles udfordring verden over om at hindre eksklusion af netop borgere med psykiske funktionsnedsættelser.
  


Særlige fordele ved boligen for voksne med autisme 

I Specialområde Autismes udvikling af AT Home bokonceptet er der lagt meget stor vægt på at sikre, at byggeriet både lever op til de generelle krav, vi har til autismevenligt byggeri, og at vi opnår de særlige fordele, der er ved fleksibelt mobilt byggeri.

 • Graden af skærmethed 
  Boligerne kan placeres i tilknytning til, eller i afstand fra eksisterende byggeri alt efter borgerens behov.
 • Sensorisk stimuli 
  Boligen kan placeres, så der tages højde for borgerens særlige sensoriske udfordringer.

 • Imødekommelse af særlige behov 
  Vi ser en stigning i borgere med autisme med særlige behov, der også behøver særlige rammer for trivsel og udvikling. For eksempel vil en del af de borgere, der kommer til at bo i de fleksible mobile boliger være unge med autisme, der har lægeordineret husdyr, hvor det ikke er lykkes at finde et egnet botilbud.

 • Bo tæt på netværk 
  Med AT Home vil det blive muligt i højere grad at tage hensyn til, at borgere med autisme kan bo så tæt på pårørende og andet vigtigt netværk som muligt, hvilket ofte er en vigtig parameter både for borger og kommune.

 

Præsentation AT Home

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Se film om AT Home

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Transport af AT Home

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.