Fra vores egen praksis samt Socialstyrelsens undersøgelser ved vi, at overgangen til voksenlivet kan være særligt udfordrende for unge med autisme. Derfor har vi det seneste år udviklet en model, der skal lette denne overgang. Vi kalder den Fasemodellen.

Formålet med Fasemodellen er at tilbyde rammer, hvor unge mennesker med autisme udvikler kompetencer, så de på sigt kan flytte i egen bolig med kommunal bostøtte. Fasemodellen tager udgangspunkt i et borger- og ressourceperspektiv og har fokus på medborgerskab, øget selvbestemmelse, ansvar for eget liv og respekt for forskellighed.

Investering i fremtiden

Med Fasemodellen ønsker vi at forebygge, at de unge ender i mistrivsel og isolation fra samfundet i forbindelse med overgangen til voksenlivet. Indsatsen i Fasemodellen er dermed en investering i den unges fremtid, hvor tanken er, at en højt specialiseret og fokuseret indsats i forbindelse med denne overgang kan ruste borgeren til at leve et meningsfuldt liv på egne præmisser.

Fasemodellen er opbygget omkring et tæt og formelt samarbejde mellem region og kommune. Målet er at minimere de strukturelle udfordringer, der kan være forbundet med overgange i den offentlige sektor, og dermed sikre at den unge ikke falder mellem to stole.

Tre særlige indsatser

I Fasemodellen er der tre særlige indsatsområder, som alle modtager støtte i: selvforståelse, robusthed og medborgerskab. Målet er, at de unge ikke alene skal lære at håndtere de praktiske opgaver, som rengøring, madlavning og økonomi, men også være mentalt rustede til et liv i egen bolig samt til at håndtere livets små og store udfordringer. 

Udvikling og implementering

Fasemodellen er udviklet af Specialområde Autisme med input fra en lang række borgere med autisme, Socialstyrelsen og Landsforeningen Autisme. 

Modellen bliver fulgt og evalueret af Metodecentret over en femårig periode. Evalueringen er tilrettelagt på en måde, der sikrer, at vi løbende får input og feedback, som vi benytter i det fortsatte arbejde med udvikling af Fasemodellen.

Fasemodellen er implementeret på vores tilbud Kildegade i Horsens.

Læs mere om tilbuddet Kildegade

Mere information

Har du spørgsmål eller kommentarer til projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder Freja Sirdorf på mail eller telefon 2361 7391.

Revideret 15-06-2022