Specialområde Autismes konsulentenhed består af psykologer og specialpædagogiske konsulenter, der kan yde både psykologisk og pædagogisk rådgivning.

Psykologisk rådgivning

Konsulentenheden Autismefokus tilbyder både psykologisk udredning, rådgivning og supervision til mennesker med autisme, pårørende og fagpersoner som fx pædagogiske, psykologiske og socialfaglige medarbejdere.

Klar beskrivelse og profil

Personlig udvikling og læring hos mennesker med autisme er derfor ofte betinget af, at både netværket omkring mennesket med autisme, og mennesket selv kan operere på baggrund af en klar beskrivelse af den autismespecifikke og kognitive profil.

Autismefokus’ konsulenter kan eksempelvis bidrage med deres ekspertise inden for følgende områder:

 • Mistanke om autisme
 • Tegn på komorbiditet herunder fx selvskadende adfærd, angst eller spiseforstyrrelser
 • Behov for uddybning eller nuancering af en autismediagnose i forbindelse med pædagogisk eller socialfaglig indsats
 • Behov for optimering af pædagogisk eller socialfagligt samarbejde fx ved supervision i grupper
 • Behov for refleksion, holdnings- og arbejdsgangsbearbejdning fx ved supervision i grupper
 • Behov for øget selvforståelse hos menneske med autisme

Kompetente konsulenter

Autismefokus’ psykologer har alle både stor erfaring i at arbejde med mennesker med autisme og kompetencer og videreuddannelse inden for blandt andet psykoterapi og børne- og ungdomspsykiatri.

Pædagogisk rådgivning

Konsulentenheden Autismefokus tilbyder både pædagogisk udredning, rådgivning og vejledning til fagpersoner som fx pædagogiske og socialfaglige medarbejdere. 

For at skabe det bedst mulige fundament for en pædagogisk indsats for mennesker med autisme, vil det ofte være nødvendigt at udarbejde en udredning af, hvilke metoder og redskaber, der matcher den individuelle, autismespecifikke profil.

Udredning, sparring og rådgivning

I implementeringsfasen og som opfølgning på en pædagogisk udredning kan det samtidig være hensigtsmæssigt for fagpersoner at modtage sparring og supplerende rådgivning i forhold til at give mennesket med autisme den rette hjælp.

Autismefokus’ konsulenter kan eksempelvis bidrage med deres ekspertise inden for følgende områder:

 • Dårlig trivsel eller manglende udvikling hos mennesker med autisme
 • Behov for afklaring af fremtidig pædagogisk eller socialfaglig indsats
 • Behov for afklaring af overordnet og holdningsmæssig pædagogisk tilgang til mennesker med autisme
 • Behov for afklaring af uddannelses- eller beskæftigelsesparathed hos mennesker med autisme
 • Behov for koordinering af netværket omkring mennesker med autisme
 • Behov for brobygningsproces

Kompetente konsulenter

Autismefokus’ pædagogiske konsulenter har en pædagogisk faglig baggrund.

Derudover har de alle stor erfaring i at arbejde med mennesker med autisme, men også kompetencer og videreuddannelse inden for blandt andet systemisk ledelse, kandidatgrad i pædagogik eller mastergrad i specialpædagogik.

Rådgivning for ungdomsuddannelser

Gå ind på adressen øverst på siden for at se videoen.

Kontakt

Autismefokus - konsulentafdeling

Afdelingsleder

Martin Stöwer
Tlf.: +45 2924 0509

Mød vores konsulenter

Specialområde Autisme

Samsøvej 33
8382 Hinnerup

Tlf.: +45 7847 6500