Konsulentenheden Autismefokus er VISO-leverandør for Socialstyrelsen. Som VISO-leverandør tilbyder Autismefokus specialiseret pædagogisk og psykologisk rådgivning inden for autismeområdet til:

  • Fagpersoner der har brug for sparring, supplerende ekspertise og rådgivning i forhold til at give en borger den rette hjælp
  • Borgere og pårørende der har brug for at få en bedre forståelse af de problemstillinger, der kendetegner hverdagen med en autismediagnose
  • Udredning både psykologisk og pædagogisk
Revideret 15-06-2022