• Pædagogisk konsulent
  • Uddannet lærer, har en række Tony Attwood kurser og Ross Greene kurser og et Studie 3 kursus v. Bo Heilskov,
  • Har arbejdet med low arousal igennem en årrække, har været specialpædagogisk vejleder i StøtteCompagniet, teamleder og underviser på intern uddannelse samme sted, har arbejdet med voksne med autisme og selvskade, personlighedsforstyrrelser, OCD, spiseforstyrrelse og med PTSD-ramte
  • Løser opgaver ift. undervisning, VISO-opgaver, vejledning til forældre
  • Er optaget af specielt unge og voksne med selvskadende adfærd og traumer – hvad der er gået forud, hvad der har udløst den selvskadende adfærd og hvordan vi pædagogisk kan arbejde videre med det sammen med borgeren

 

Mobil:2033 2839
Mail:VIBELD@rm.dk