• Pædagogisk konsulent
  • Er uddannet Master of Art in Inclusive Education, Darmstadt, Tyskland (svarer til dansk cand. pæd.)
  • Løser opgaver som sparring, rådgivning og vejledning på bosteder internt og eksternt, undervisning på Autismepiloten, holder oplæg og temadage, udredning og rådgivning som VISO-specialist i VISO forløb
  • Har tidligere arbejdet i psykiatrien med borgere med mental retardering og psykisk lidelse og på bosteder i Tyskland for mennesker med autisme og retardering
  • Er optaget af med min formidling og undervisning at gøre en konkret forskel for borgerne, så de oplever sig hørt, mødt og hjulpet

 

Mobil:2043 5736
Mail:SOPHAR@rm.dk