• Overlægekonsulent
  • Speciallæge i børne- ungdomspsykiatri
  • Tidligere ansættelser i børne – og ungdomspsykiatrien, primært på Børne- og Ungdomspsykiatrisk Center i Region Midtjylland. Igennem mange år konsulent på en række kommunale og regionale tilbud specielt med fokus på det neuropsykiatriske område.
  • Bred undervisningserfaring bl.a. som underviser i autisme og i mental retardering på speciallægekurser i børne- ungdompsykiatrien og på specialpsykolog-uddannelsen i børne– og ungdomspsykiatri. Har bidraget til en bred palette af udviklings- og forskningsinitiativer på regionalt og nationalt plan
  • Løse opgaver i forhold til undervisning og strategisk udvikling
  • Er optaget af forskning indenfor autisme og neuropsykiatri

 

Mobil:2963 3980
meta.joergensen@ps.rm.dk