• Pædagogisk konsulent
  • Er uddannet pædagog og har en master i professionsudvikling
  • Har arbejdet som pædagog på et botilbud og fungeret som bostøtte, har været skolepædagog i specialklasser og afdelingsleder på Langagerskolen
  • Løser opgaver ift. undervisning, sparring, rådgivning og VISO-opgaver
  • Er optaget af vores rolle ift. at omsætte teoretisk viden til konkrete forandringer i en borgers liv og af relationsbegrebet på autismeområdet

 

Mobil: 4035 4372
Mail: KEJACO@rm.dk