• Pædagogisk konsulent
  • Er uddannet pædagog, har en leder- og konsulentuddannelse, en supervisoruddannelse, KRAP og er TEACCH-instruktør
  • Har tidligere været pædagog og leder i et af specialområdets tilbud. Ansat i SAU gennem mere end 20 år
  • Løser opgaver ift. supervision, rådgivning, undervisning, sparring, VISO-opgaver og udvikling – fx i form af kurser til borgere med autisme
  • Er optaget af at få borgere og medarbejdere til at opleve sig duelige; at de lykkes og er kompetente i eget liv og fag

 

Mobil: 5150 0681
Mail: HESEJE@m.dk