• Autoriseret psykolog
  • Uddannet i den motiverende samtale, har en supervisionsuddannelse v. Helle Frelle, uddannet i misbrugsbehandlingsprogrammet Contigency Management, har et kursus i neuropsykologisk udredning i voksenpsykiatrien v. Louise Brückner Wiwe
  • Har arbejdet som psykolog i Specialområde Dømte og Kriminalitetstruede Børn og Unge og på et privat socialpædagogisk opholdssted
  • Løser opgaver ift. udredning, samtaleforløb, undervisning, sparring, vejledning og rådgivning, VISO-opgaver, psykologiske vurderinger og supervision
  • Er optaget af indefra-perspektivet for kun på den måde kan vi hjælpe borgerne, er også optaget af et formidle viden om autisme

 

Mobil: 2924 3061
Mail:caroline.dahl@ps.rm.dk