• Pædagogisk konsulent
  • Er uddannet pædagog, har kurser i neuropædagogik, TEACCH, PECS (PictureExchangeCommunicationSystem) LA2, intern opkvalificering ift. supervision hos Helle Frelle, er i gang med en proceskonsulentuddannelse
  • Har arbejdet i en specialbørnehave, i børne- og ungdomspsykiatrien på et småbørnsafsnit med fokus på autisme
  • Løser opgaver ift. sparring, rådgivning, undervisning, supervision, VISO-opgaver og udvikling
  • Er optaget af samarbejdet mellem mennesker, hvordan man mødes med de forudsætninger, man nu har, og hvordan vi som samfund møder mennesker, der er anderledes tænkende

 

Mobil: 5134 6637
Mail: ANPIND@rm.dk