• Pædagogisk konsulent
  • Socialpædagog, har en proceskonsulentuddannelse og en procesledelsesuddannelse, er certificeret TEACCH & T-TAP instruktør, LA2 instruktør, robusthedsinstruktør og Studio 3 instruktør
  • Løser opgaver ift. undervisning, rådgivning, sparring, VISO-opgaver, udviklings- og forbedringsopgaver
  • Har arbejdet på Langagerskolen som medarbejder i klasserne og som konsulent og har været afdelingsleder på Hinnerup Kollegiet
  • Er optaget af hvordan jeg kan få autistiske mennesker og medarbejdere i spil, så de føler sig kompetente og af at se, at de lykkes. Og så er jeg optaget af at finde gode, målrettede løsninger – specielt der, hvor det kan have svære vilkår

 

Mobil: 2179 1704 
Mail: ANJAVE@rm.dk