I Specialområde Autisme arbejder vi konstant at udfordre vores forståelse af autisme ud fra den nyeste viden. Vores tilgang til autisme er eklektisk, idet vores praksis bygger på evidensbaseret viden om autisme, best practice og den aktuelt bedste viden.

Grundig kortlægning af styrker og barrierer

Selve diagnosen giver et billede af autismen. Vi undersøger den enkeltes autisme, hvilket omfatter en grundig kortlægning af den enkeltes styrker, potentialer, barrierer og motivation med henblik på at kunne tilrettelægge den pædagogiske tilgang.

En anderledes måde at være i verden på 

Vi forstår og arbejder ud fra autismen, som en anderledes måde at være i og opfatte verden på. Det skaber grobund for et samarbejde, hvor borgeren øver sig i at blive mest mulig aktør i eget liv, og hvor medarbejderens fornemmeste opgave er at tilpasse miljøet hertil.

Vores faglige fundament

Vi arbejder ud fra et fælles, fagligt udgangspunkt, som beskriver vores menneskesyn og de metoder og faglige tilgange vi arbejder ud fra: Fagligt Fundament,


Læs mere om autisme

Læs mere om autisme på autismeplatform.dk