"Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme".

Derfor er vi ultimativt ambitiøse i forhold til vores autismefaglighed. Vi er også etisk ansvarlige og fremmer dialogen mellem borgere, pårørende og fagpersoner, ligesom vi skaber fysiske rammer, der fremmer et godt liv for voksne med autisme og samtidig er en attraktiv arbejdsplads for vores medarbejdere.

Vi løser kerneopgaven ved kontinuerligt at have fokus på:

Trivsel

I samarbejde og dialog med borgeren, finder vi frem til, hvad der skal til for at vedkommende oplever god trivsel. Vi samarbejder med borgeren om at opnå og vedligeholde god trivsel.

Udvikling

Vi tager afsæt i borgerens ønsker og drømme om fremtiden, ligesom vi tager udgangspunkt i den handleplan borgeren har udarbejdet i samarbejde med kommunens sagsbehandler og jobkonsulent. 

Forandring

I nogle tilfælde vil det være borgeren, der har ønske om en forandring, der ønskes støtte til at gennemføre.

I andre tilfælde kan der være tale om en adfærd, hvor en forandring er påkrævet af det omgivende samfund.

Faglige ambitioner

- Det er vores faglige ambition at fastholde og videreudvikle et stærkt fagligt miljø.

Derfor vil vi skabe en refleksiv professionel praksis, hvor vi udvikler, anvender og formidler ny viden blandt andet ved hjælp af ny teknologi.

Vi prioriterer, at en del af vores budget bliver brugt målrettet til faglig opkvalificering og udvikling, ligesom vi samarbejder på tværs og i faglige netværk.

- Det er vores ambition både at prioritere bredde og specialisering.

Derfor udbyder vi tilbud til voksne med autisme. Men vi udvikler, etablerer og driver også nichetilbud, og ikke mindst sikrer vi, at den nødvendige viden og erfaring er til stede.

Fokus på kommunesamarbejde

- Det er vores ambition at være en attraktiv samarbejdspartner for kommunerne.

Derfor arbejder vi for at skabe både fagligt og økonomisk effektive tilbud. Vi dokumenterer vores indsatser og resultater med fokus på borgernes udvikling.

Vi er opmærksomme på kommunernes perspektiv og supplerer kommunernes egne ydelser, ligesom vi udvikler tilbud på forkant.