I specialområde Autisme udbyder vi specialiserede botilbud, bostøtte, beskæftigelse, og særligt tilrettelagte rådgivningsforløb.

Vi tilbyder kommunerne råd og vejledning til borgere med autisme. Ved anmodning om tilbud fra Specialområde Autisme iværksættes et matchningsforløb matchningsforløb i Specialområde Autisme

En grundig individuel vurdering

Vores matchningsprocedure beror altid på en grundig, individuel vurdering af, hvad der vil være det bedste tilbud for borger og kommune.

For nogle vil et tilbud i Specialområde Autisme være relevant. For andre vil et kommunalt tilbud med rådgivning fra Specialområde Autisme være et bedre tilbud.

Læs mere om de enkelte tilbud

Borgeren i centrum

I vores matchning er borgeren sammen med kommunen i centrum og en aktiv medspiller.

For at vi kan sætte os grundigt ind i borgerens funktionsniveau, herunder behov og behov for indsats, gennemgår vi relevante sagsakter omkring borgeren forud for matchningsmødet.

Vi afholder altid matchningsmøde, hvor borgeren og evt. samarbejdspartnere/pårørende fortæller om borgerens aktuelle behov og behov for indsats, samt ønsker og drømme. 

På denne baggrund foretager vi en grundig, individuel vurdering af hvilket tilbud, der vil være bedst egnet til at imødekomme behov, indsats og takst. Et tilbud, hvor behov, indsats og takst stemmer overens.

Råd og vejledning

Husk at du altid har mulighed for at kontakte vores matchningskonsulenter, hvis du har behov for uvildig rådgivning om en sag. Du finder matchningskonsulenternes kontaktinformation her på siden. 

 

Vejledning til anmodningsmodul

Revideret 15-06-2022