I Specialområde Autisme samarbejder vi om løsninger. Sammen med borgeren og vores kommunale samarbejdspartnere ønsker vi at finde frem til hvilke rammer og hvilken støtte, der kan understøtte trivsel og udvikling hos den enkelte. Det varierer fra person til person.

En grundig individuel vurdering

Vores matchningsprocedure beror derfor altid på en grundig, individuel vurdering af, hvad der vil være den bedste løsning for den enkelte.

For nogle vil et tilbud i Specialområde Autisme være relevant. For andre vil et lokalt, kommunalt tilbud med rådgivning fra Specialområde Autisme være en bedre løsning.

I Specialområde Autisme er der mange muligheder: Specialiserede botilbud, bostøttetilbud, beskæftigelsestilbud og særligt tilrettelagte rådgivningsforløb.

Læs mere om de enkelte tilbud

Borgeren i centrum

I vores matchning er borgeren i centrum og en aktiv medspiller. For at sætte os grundigt ind i borgerens situation og baggrund gennemgår vi relevante sagsakter omkring borgeren forud for matchningsmødet.

Vi afholder altid matchningsmøde, hvor borgeren og evt. samarbejdspartnere/pårørende fortæller om ønsker og drømme og aktuelt støttebehov. 

På denne baggrund foretager vi en grundig, individuel vurdering af hvilket tilbud, vi mener, vil udgøre den bedste ramme for den enkeltes trivsel og udvikling. Et tilbud, hvor behov, indsats og takst hænger nøje sammen. 

Se illustration af et typisk matchningsforløb hos os (pdf)

Samarbejde om løsninger

I nogle tilfælde er der behov for at skabe rammer til den enkelte, der ligger ud over vores eksisterende tilbud. Her indgår vi altid gerne i et samarbejde om at skræddersy en løsning, der imødekommer den enkeltes behov. 

Husk at du også altid har mulighed for at kontakte vores matchningskonsulenter, hvis du har behov for uvildig rådgivning om en sag. Du finder matchningskonsulenternes kontaktinformation her på siden.