Ledelsesgrundlaget for Specialområde Autisme beskriver den overordnede tilgang til ledelse, styring og samarbejde i specialområdet. Herudover er det en beskrivelse af ansvars- og kompetencefordelingen i specialområdet.

Specialområde Autismes ledelsesgrundlag bygger på Region Midtjyllands Ledelses- og styringsgrundlag samt Ledelsesgrundlaget for Psykiatri og Social.

Formål

Specialområde Autismes ledelsesgrundlag har, på samme måde som specialområdets virksomhedsgrundlag, det overordnede formål at støtte op omkring udførelsen af specialområdets kerneopgave og understøtte realiseringen af vores ambitioner og strategier.

Vores kerneopgave

Vi tilbyder og videreudvikler de mest optimale rammer for trivsel, udvikling og forandring til voksne med autisme.”

Formålet med ledelsesgrundlaget er også at skabe et fælles grundlag og sprog omkring ledelse i specialområdet.

Tilgangen til ledelse er afgørende for, at vi kan nå vores ambitioner og strategier både i forhold til vores borgere, pårørende og kommunale samarbejdspartnere samt i forhold til at fastholde og udvikle motiverede og kompetente medarbejdere.

Endelig har ledelsesgrundlaget til formål at sikre en tydelig ansvars- og kompetencefordeling i specialområdet.

Her har du mulighed for at læse Specialområde Autismes ledelsesgrundlag.