I Specialområde Autisme samarbejder vi med borgere og kommuner.

Samarbejdet med kommunerne starter i forbindelse med anmodning om et tilbud til en borger og til at borgeren evt. udskrives af Specialområde Autisme. Samarbejdet består af inddragelse i matchningsprocessen samt løbende kontakt i indskrivningsperioden vedr. indsatsen for den enkelte borger.

Indsatsen for den enkelte tilrettelægges med udgangspunkt i:

  • Kommunens bestilling
  • Borgerens aktuelle kompetencer og forudsætninger
  • Borgerens motivation
  • Den Danske Kvalitetsmodel

Specialområde Autisme ser kvalitet og økonomisk ansvarlighed som to forenelige elementer i vores indsats. Vores erfaring og viden på autismeområdet betyder, at vi kan yde en kvalitativ, målrettet indsats af høj kvalitet til voksne med autisme og samtidig have fokus på, at indsatsen er økonomisk bæredygtig.

I den forbindelse følger vi løbende op på, om borgers behov, indsats og takst stemmer overens.

Fokus på udvikling

På baggrund af borgerens handleplan og kommunens bestilling, har vi et kontinuerligt fokus på udvikling af vores indskrevne borgeres funktionsniveau. Samtidig har vi altid fokus på mulighederne for en mindre indgribende indsats.

25 specialiserede afdelinger

Specialområde Autisme har 25 specialiserede afdelinger med hver deres specialisering og kompetencer. Ambitionen er, i samarbejde med kommunerne, at skabe de bedste rammer for trivsel og udvikling for voksne med autisme.

Læs mere om de enkelte autismetilbud.

Vejledning og rådgivning med fokus på konkrete, lokale behov

Vores konsulentafdeling, Autismefokus yder vejledning, rådgivning og undervisning til de kommunale tilbud, og skræddersyr gerne løsninger til den enkelte kommune.

Så hvad enten der er tale om borgere, der skal tilknyttes en af vores afdelinger eller opkvalificering af kommunernes egne autismetilbud, samarbejder vi meget gerne.

Revideret 15-06-2022