Vi ser kvalitet og økonomisk ansvarlighed som to forenelige elementer i vores indsats.

Vores erfaring og viden på autismeområdet betyder, at vi kan yde en kvalitativ, målrettet indsats af høj kvalitet til voksne med autisme og samtidig have fokus på, at indsatsen er økonomisk bæredygtig.

De 26 afdelinger i Specialområde Autisme har hver deres spidskompetencer og specialisering. Læs mere om de enkelte autismetilbud.

Ambitionen er, i samarbejde med kommunerne, at skabe de bedste rammer for trivsel og udvikling for voksne med autisme.

Vi har i meget høj grad fokus på videreudvikling for de tilknyttede borgere. I samarbejde med borgerne og kommunerne, aftales handlemål og indsats.

For nogle borgere med autisme vil et tilbud i Specialområde Autisme være relevant. For andre vil et lokalt, kommunalt tilbud være mere optimalt.

Vores konsulentafdeling, Autismefokus yder vejledning, rådgivning og undervisning til de kommunale tilbud, og skræddersyr gerne løsninger til den enkelte kommune.

Så hvad enten der er tale om borgere, der skal tilknyttes en af vores afdelinger eller opkvalificering af kommunernes egne autismetilbud, samarbejder vi meget gerne.