Virtual reality er en god og kreativ måde at træne kommunikation og sociale færdigheder på. It-udviklingskonsulent, Mads Aarup, fortæller her om erfaringer med det fra Specialområde Autismes tilbud i Tørring:

"Inden VR-forløbet startede i september havde hverken medarbejderen, Karina, eller borgeren, Lotte, nogen erfaringer med Virtual reality (VR). Men i dag efter de første otte VR-sessioner synes de begge, at det er en både sjov og effektfuld måde at arbejde med kommunikation og sociale færdigheder på.

VR træning


Vil du vide mere om Specialområde Autisme erfaringer med VR: Kontakt Mads Aarup, tlf. 2119 1833, mads.aarup@rm.dk 

Tegninger med virtuelt benspænd

I de første sessioner har Lotte skullet vælge en destination i VR-programmet Vtime XR (hvor man kan oprette en avatar i et chatrum, hvor man kan man mødes med andre, der også er til stede som avaterer, red.) og det sted har Karina så skulle tegne ud fra borgers beskrivelse. På den måde har de brugt samarbejde og dialog til løse opgaven, da det kun er medarbejderen der sidder med blyanten og kun borgeren, der kan se den verden som skal tegnes.

En god øvebane

Lotte havde inden starten håbet på at forløbet kunne træne hende i at kommunikere verbalt, og at hun samtidig kunne vænne sig til at være i nogle af de situationer som kan være angstfremkaldende for hende. Forløbet har levet op til forventningerne, da hun i dag mener at VR-forløbet er en god øvebane for at arbejde med hendes udfordringer.

- Jeg kan øve mig i at blive mere sikker, og så er det sjovt. Nogle af de vanskeligheder jeg ellers oplever ved kommunikation og socialt samvær forsvinder. Det minder om virkeligheden, men er det ikke helt alligevel, fortæller Lotte.

Færre kommunikative udfordringer

For medarbejderen har det været en overraskelse hvor stor en effekt det har haft for Lotte at have VR-brillerne på.

- Det er som om at borgerens kommunikative udfordringer blev væsentlig mindre. Jeg oplever, at vores samtale bliver præget af, at Lotte bruger længere sætninger, med mange flere detaljer. Jeg oplever også, at Lottes latenstid er væsentligt kortere end ellers, fx når hun skal bevare spørgsmål, siger Karina.

Rollerne skiftede

Da det er første gang både Lotte og Karina har brugt VR briller, har de hjulpet hinanden undervejs.

- Det har også været utrolig positivt at opleve, at det nogle gange var Lotte som var den der skulle vejlede mig i at bruge VR brillerne. Hun var noget hurtigere til at lære at navigerer rundt. Det gør bare noget særligt ved et samarbejde, når borgeren er den, der vejleder personalet. Et rolleskift som jeg ikke så tit oplever, men er vild med, fortæller Karina.

Flere borgere skal bruge VR

Efter 6 gange lavede de midtvejsevaluering, hvor medarbejder spurgte ind til Lottes oplevelser med forløbet. Det er også planen at de laver en evaluering, når forløbet slutter til december.

Medarbejderen kunne efter eget udsagn helt klart finde på at starte VR-forløb op med andre borgere.

- Det er en metode som kan benyttes i rigtig mange sammenhæng. Metoden kan både bruges som en øvebane i forhold til kommunikation og socialt samspil, men helt sikkert også til at få nogle fælles sjove oplevelser, mener Karina".