Specialområde Autisme har nu fra  Socialtilsyn Nord modtaget den endelige godkendelse af Skovvejen, som Højskolebakken i Thorning nu hedder. Skovvejen er godkendt som paragraf 107 tilbud.

Godkendelsen kommer efter en proces, som startede i efteråret 2019. Her udtalte Socialtilsyn Midt kritik overfor Specialområde Autisme – specielt med fokus på tre botilbud i Hedensted, Skals og Thorning.

Efteruddannelse og konkrete handlingsplaner
Alle Specialområde Autismes tilbud har derfor været igennem en proces, hvor man har arbejdet intensivt med at rette op på de ting, som socialtilsynet har kritiseret.

Kritikken drejede sig blandt andet om kendskab til regler om magtanvendelse, konflikthåndtering, forebyggelse af vold og overgreb og borgernes trivsel og sundhed.

Alle medarbejdere i Specialområde Autismes bo- og beskæftigelsestilbud har modtaget efteruddannelse med fokus på disse emner, og man har arbejdet med en lang række konkrete handleplaner.

Bedre rammer til fælles aktiviteter
Ud over den uddannelsesindsats, som i hele SAU har være en del af forbedringsarbejdet, er der i Thorning også arbejdet med at ændre og forbedre de fysiske forhold, så der  er bedre rammer for fælles aktiviteter.  

Nogle af de helt konkret ændringer der er sket er, at stue og køkken nu er frit tilgængelig og er  blevet noget mere indbydende og hyggelig. Der er flere borgere, som begynder at bruge de fælles faciliteter, og flere er kommet med forslag til fælles aktiviteter.