Specialområde Autisme har nu fra Socialtilsyn Midt modtaget den endelige godkendelse af botilbuddene Rindbæk Hus 1, Rindbæk Hus 2 og Toruplund, som vores tre botilbud i Hedensted nu hedder. Rindbæk Hus 1 og Rindbæk Hus 2 er godkendt efter §107 og §108.  Toruplund er godkendt efter §105 stk. 2.

Godkendelsen kommer efter en proces, som startede i efteråret 2019. Her udtalte Socialtilsyn Midt kritik overfor Specialområde Autisme – specielt med fokus på de tre botilbud i Hedensted.

Efteruddannelse og forbedringsarbejde
Alle Specialområde Autismes tilbud har derfor været igennem en proces, hvor man har arbejdet intensivt med at rette op på de ting, som socialtilsynet har kritiseret.

Kritikken drejede sig blandt andet om kendskab til regler om magtanvendelse, konflikthåndtering, forebyggelse af vold og overgreb og borgernes trivsel og sundhed.

Alle medarbejdere i Specialområde Autismes bo- og beskæftigelsestilbud har modtaget efteruddannelse med fokus på disse emner. I Hedensted er der arbejdet med forankring i praksis via forbedringsarbejde.

Bedre fysiske rammer
Ud over uddannelses- og forbedringsindsatsen er der i Hedensted også arbejdet med at ændre og forbedre de fysiske rammer, så der  er bedre rammer for samvær.