Socialtilsyn Midt ophæver skærpet tilsyn med Socialområde Autisme

Socialtilsyn Midt meddelte i går Region Midtjylland, at man nu har ophævet det skærpede tilsyn med Specialområde Autismes bo- og beskæftigelsestilbud. Det sker, fordi Specialområdet har indsendt en lang række handleplaner til tilsynet. Disse skal nu godkendes af Socialtilsyn Midt.

Socialtilsynet oplyser samtidig, at man er klar over, at der på grund af den nuværende situation kan være tiltag som bliver udskudt. Sker der sådanne ændringer i handleplanerne, skal tilsynet orienteres om det.

Det skærpede tilsyn indgår i en række tiltag, som blev igangsat i efteråret 2019 efter en kritisk tilsynsrapport – blandt dem seks påbud som blandt andet handlede om kompetenceudvikling i forhold til konflikthåndtering, magtanvendelse og forebyggelse af denne.

Læs mere her