Opdateret 27.3.2020:
Danske Regioner besluttede tidligere på måneden, at med virkning fra tirsdag d. 10. marts 2020 skulle al regional kursus- og uddannelses-aktivitet i marts måned aflyses for at medvirke til størst mulig begrænsning af risiko for spredning af covid-19. 

Da der desværre ikke er udsigt til, at vi kan genoptage normal kursus- og uddannelses-aktivitet lige foreløbigt, forlænger vi indtil videre perioden til også at omfatte april måned. 

Det betyder desværre, at alle kurser i Specialområde Autismes regi, med afholdelse i Hinnerup og eksternt, er aflyst i april.

Der vil løbende komme information om nye datoer, for den aflyste undervisning.

 

Specialområde Autisme afholder endnu et pårørendekursus i foråret.

Kurset består af i alt fire sammenhængende undervisningsaftener og henvender sig til dig/jer, der er pårørende til en borger, som bor på ét af Specialområde Autismes tilbud. 

Formålet med kurset er:

  • At få mere viden om autisme
  • At få indsigt i Specialområde Autismes forståelse af og tilgang til autisme
  • At skabe et godt fundament for samarbejde mellem specialområdet og jer som pårørende
  • At møde andre pårørende

Tilmelding:
Tilmelding foregår via region Midtjyllands kursusmodul Plan2Learn senest den den 6 marts 2020.

Se invitation