Specialområde Autisme afholder endnu et pårørendekursus i foråret.

Kurset består af i alt fire sammenhængende undervisningsaftener og henvender sig til dig/jer, der er pårørende til en borger, som bor på ét af Specialområde Autismes tilbud. 

Formålet med kurset er:

  • At få mere viden om autisme
  • At få indsigt i Specialområde Autismes forståelse af og tilgang til autisme
  • At skabe et godt fundament for samarbejde mellem specialområdet og jer som pårørende
  • At møde andre pårørende

Tilmelding:
Tilmelding foregår via region Midtjyllands kursusmodul Plan2Learn senest den den 6 marts 2020.

Se invitation