Som lovet får I her et nyhedsbrev om vores indsats for at leve op til kravene fra socialtilsynet og kunne genstarte Højskolebakken. Det er en omfattende proces, men vi er godt i gang. Her kommer lidt mere om de enkelte dele af indsatsen.

I er som altid meget velkomne til at kontakte stedfortræder, Lisbeth Bødker på tlf. 2434 7440, hvis der er noget, som I har brug for mere information om.

Neutrale støtteområder er udfaset

De neutrale støtteområder i borgernes lejligheder er nu udfaset. Det betyder, at borgerne har direkte adgang til indendørsarealerne på Højskolebakken.

Undervisning i lovgivning om magtanvendelse

Både i Thorning og Skals er vi i gang med et forløb med en jurist fra Region Midtjylland, som underviser os i loven om magtanvendelse – samt i den ændring i loven som trådte i kraft i januar 2020.

Undervisning i borgerinddragelse

Vi arbejder på at blive bedre til at tage udgangspunkt i borgernes ønsker. Det gør vi med et undervisningsforløb, som samtidig har til formål at forebygge trusler og vold. Du kan læse mere om kurset, der hedder LA2, her: https://www.sau.rm.dk/nyheder/sau-nyheder-2019/la2-kursus-stor-nysgerrighed-og-lyst-til-at-arbejde-med-indefra-perspektivet/

Bedre fysiske rammer i Skals

I Skals er en væg blevet væltet og et mødelokale er blevet nedlagt for at skabe mere plads i fællesarealet. Lokalet er samtidig blevet udstyret med en sofa og et spisebord.

Forbedringsteams og trivselsplaner

Der er etableret to forbedringsteam med deltagelse af 4 medarbejdere. De to teams arbejder med at se på den daglige praksis og få øje på, hvad vi kan forbedre. Det handler blandt andet om skjult magt, risikovurdering og borgerinddragelse. Som en del af denne indsats udarbejder vi – i samarbejde med borgerne – trivselsplaner for alle.

Projekt med Socialstyrelsen

Vi indgår i et projekt, som Socialstyrelsen står for. Det handler om 11 nationale retningslinjer for forebyggelse af voldsomme episoder på botilbud – under overskrifter som forebyggelse, håndtering og læring.