Så er der igen åbnet for besøg på sociale tilbud. De nye regler og retningslinjer er beskrevet herunder. Skulle du være i tvivl om noget, kan du altid henvende dig til personalet på det lokale tilbud.

1-2 faste besøgspersoner blandt de nærmeste pårørende

Der skal nu efter ønske fra en beboer udpeges 1-2 faste besøgspersoner blandt en beboers nærmeste pårørende. Det betyder, at det nu i udgangspunktet vil være muligt for alle beboere på sociale tilbud at få besøg af nogle af de nærmeste.

Der er fortsat adgang til besøg for borgere i
de kritiske situationer.

 

Afvikling af besøg skal ske på tilbuddets udearealer

 • Ledelsen på de enkelte tilbud skal vurdere,
  hvordan besøgene kan afvikles.

 • Generelt skal besøg finde sted ud fra fastlagte rammer og efter sundhedsmyndighedernes retningslinjer.

 • Det gælder bl.a. afstand, afspritning, håndvask, god hygiejne m.v.

 

Hvem er nærmeste pårørende?

 • En person, borgeren er nært knyttet til

 • En ægtefælle eller en samlever

 • Slægtninge i lige linje

 • Søskende, stedbørn og plejebørn

 

Der skal tages stilling til:

 • Fastsættelse af en tidsramme for besøgenes varighed og hyppighed

 • Fastsættelse af et tidsinterval for, hvornår der er åbent for besøg

 • Fastsættelse af et maksimum for antal besøgende
  Behov for adskillelse af arealer til besøg, f.eks. i form af opsætning af telte, pavilloner, plexiglas og skillevægge
 • Afvikling af besøg i form af ”gåtur i haven
  eller en snak hen over hækken”

 

Den lokale ledelse beslutter...

Hvem der skal udpeges som faste besøgspersoner.
Det skal ske med inddragelse af beboeren. Beslutningen kan bl.a. basere sig på:

 • Tilbuddets kendskab til beboeren

 • Tilbuddets hidtidige erfaringer om besøg hos den pågældende beboer

 • Beboerens evt. egne ønsker

 • Tilkendegivelser fra personer, der ønsker
  at være besøgspersoner

 

Besøg i boliger med egen indgang


Tilbuddets ledelse kan beslutte, at en beboer kan få besøg af sine besøgspersoner indendørs i den del af tilbuddet, som beboeren selv råder over. Ledelsen skal ved beslutningen tage hensyn til om:

 • Borgeren har egen indgang fra udearealer

 • Sundhedsmyndighedernes generelle retningslinjer kan overholdes

 • De besøgende alene har adgang til beboerens egen bolig og således ikke kan benytte indendørs fællesarealer

 • Borgeren har en grundlæggende forståelse for smitterisiko, hygiejne og rengøring

 

Visse dagtilbud er ikke længere omfattet af besøgsforbuddet


Sociale akuttilbud, stofmisbrugsbehandlingstilbud, beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud er ikke længere omfattet af forsøgsforbuddet. Det er dog stadig vigtigt, at tilbuddene overholder de generelle sundhedsfaglige retningslinjer.