Asger Frisgård oplægsholder ved temadag om medborgerskab i Tørring

- Jeg overvejer hele tiden, hvad jeg kan inden for de begrænsninger, jeg har.

Ordene her kommer fra Asger Frisgård. Han er 27 år, laver frivilligt arbejde i en forening og står for dens hjemmeside, har Aspergers, ADHD og Tourette - og er talsmand for de borgere, som ligesom han, er tilknyttet Tørring Beskæftigelse og Uddannelse, der er en del af Specialområde Autisme.

Lige nu holder han oplæg ved en temadag om medborgerskab – og fortæller om, hvordan han giver sine bidrag til det fælles, får indflydelse gennem det frivillige arbejde og ved at være talsmand.

28 deltagere - og medarbejdere med på en lytter

Deltagerne er 28 unge mennesker, som ligesom han bor på et af Specialområde Autismes boligtilbud i Tørring og/eller er tilknyttet Tørring Beskæftigelse og Uddannelse. Med til temadagen – men henvist til en lytteposition i kanten af lokalet – er også medarbejderne. Enkelte af dem er med ved bordene, hvor de unge sidder, for at hjælpe med at formulere og få ting sagt højt, der hvor der måtte være behov for det.

Aktiviteter som både giver og tager energi

Spørgelysten i rummet er stor:

- Hvordan håndterer du stress i forbindelse med transport, spørger én og en anden vil vide, om Asger så ikke er stresset, når han deltager i arrangementer.

- Jeg bruger ikke så meget energi på det. Det er en opvejning af, hvor meget jeg får ud af det. Jeg kigger meget på, hvor meget tid jeg har til at restituere i ugen bagefter. Det er også noget jeg får hjælp til på mit bosted. Jeg snakker tit med personalet om, at aktiviteterne tager energi, men at de også giver energi, lyder svaret fra Asger.

 

Det er lettere at komme til Aarhus fra Billund med fly end...

Andre igen vil gerne vide, hvad man skal gøre, hvis man som Asger vil i gang med en aktivitet i en lokal forening, og én har et kontant bud på transportudfordringerne – nemlig at købe en cykel.

Overskud til at joke om den offentlige transport er der også fra en af deltagerne – noget i stil med, at det er lettere at tage et fly fra Billund til Aarhus end at nå frem til samme destination med de lokale busser.

Det giver mig en masse at hjælpe andre

Temadagen bliver hjulpet på vej af to konsulenter fra Specialområde Autismes konsulentafdeling, Autismefokus. Og inden de præsenterer dagens temaer, spørger de Asger, hvad han personligt får ud af at involvere sig i det fælles:

- Det giver mig en masse at hjælpe andre. Mine forældre har altid været med i frivilligt arbejde, og derfor har jeg også altid haft lyst til det, lyder hans svar.

At få hjælp, når man ikke vil, men har brug for det

Salen i Gudenåcentret, hvor arrangementet bliver holdt, summer af mange stemmer, for nu er er det spørgsmålet, hvad selvbestemmelse egentlig vil sige, der skal drøftes. Asger er på banen igen:

- Selvbestemmelse er at man får hjælp, men også selv tager ansvar i det. At man siger, jeg vil gerne have hjælp til det her – noget som man måske takker nej til, når man har det skidt. At man får snakket om det i fredstid.

 

Medbestemmelse er også at lytte til hinandens behov

Fra de andre borde lyder det, at selvbestemmelse også er, at medarbejderne husker at komme ind i borgernes lejligheder med ydmyghed, har en bevidsthed om, at de er gæster og at borgerne kan takke nej til den tilbudte omsorg. Og da næste tema, medbestemmelse, bliver drøftet, er buddene at det for eksempel kan handle om konkrete ting, som hvad der skal på menuen nytårsaften og om valg af møbler.

Men også at lytte til hinandens behov og gå på kompromis. Og skulle det være muligt at få tage livet af den grimme gule farve i AT Home boligerne, så ville det også være godt, lyder et andet bud.

 

Gode til at give hinanden råd

Efter to times indsats er temadagen ved at være slut. Lysten til at lytte og deltage har været stor og kun enkelte har ind imellem haft brug for en lille pause ved at gå udenfor.

Mens de unge mennesker langsomt forlader lokalet, begynder medarbejderne at samle sig ved bordene i midten af lokalet til en times opsamling.

Og at dømme efter de første udsagn – som fx "Ej, hørte du, hvor gode var til at give hinanden råd?" - så har de fået masser af ny inspiration ved netop blot at sidde og lytte og give plads.

 

Fakta om arbejdet med medborgerskab i Tørring

Temadagen er begyndelse til en proces, hvor medarbejderne og borgerne sammen skal arbejde videre om tre temaer:

  • Hvordan kan jeg blive del af et fællesskab?
  • Hvordan får jeg mere medbestemmelse i mit liv?
  • Hvordan kan jeg påvirke beslutninger, der træffes i mit lokalsamfund?