For at undgå smittespredning er det indtil videre ikke tilladt at besøge beboere på Specialområde Autismes botilbud.

Læs om baggrunden for det landsdækkende forbud på Danske Regioners hjemmeside 

Undtaget er nære pårørende til kritisk syge patienter/beboere og forældre, der besøger egne børn.

Der kan desuden være andre tungtvejende grunde til et uopsætteligt besøg på hospitalet eller bostedet. I så fald skal de pårørende kontakte afsnittet eller ledelsen forud for besøget.