Som lovet får I her et nyhedsbrev om vores indsats for at leve op til kravene fra socialtilsynet og kunne genstarte afdelingerne i Hedensted. Det er en omfattende proces, men vi er godt i gang. Her kommer lidt mere om de enkelte dele af indsatsen.

Hvis der er noget, som I har brug for mere information om, er I som altid meget velkomne til at kontakte os.

Vores organisering lige nu

 

  • 1 afdelingsleder på Bækketoften 2B (forventes ansat pr. 1-3-20),1 afdelingsleder Bækketoften 2C (Laila) og 1 afdelingsleder på Rugmarken (Maiken)
  • På Bækketoften 2B er desuden Pia Kjeldal tlf. 5099 4910 (afdelingerne Nord og Øst) og Ingeborg Ellegaard tlf. 4046 6213 (Syd og vest), ansat som daglige ledere
  • Anny og Lene er konstitueret afdelingsledere på 2B frem til 1. april, hvor der forventes at være ansat en afdelingsleder
  • Afdelingsleder på Bækketoften 2C, Laila Byskov, tlf. 2924 7371
  • Afdelingsleder på Rugmarken, Maiken Trøjborg Jensen på 2B, tlf. 6161 4684
  • Konstitueret afdelingsleder på Bækketoften 2B, Lene Holst Sørensen, tlf. 2384 7187
  • Konstitueret afdelingsleder, Anny Aarup, tlf. 2361 7636

 

Undervisning i lovgivning om magtanvendelse

Vi er godt i gang med et forløb med en jurist fra Region Midtjylland, som underviser os i loven om magtanvendelse – samt i den ændring i loven som trådte i kraft i januar 2020. Juristen vil samtidig få sin gang på afdelingerne i Hedensted, så vi sikrer, at vi hele tiden forholder os til, hvad magt er for en størrelse og vi får en bevidsthed, særligt på den skjulte magt.

Borgerinddragelse

Med udgangspunkt i borgernes forudsætninger ønsker vi at inddrage borgeren så meget som muligt i deres eget liv. Vi tænker hele tiden på "Hvordan kan de?". Hvordan kan de fx deltage i statusmødet? Vi er konstant bevidste om de faglige tilgange i mødet med borgeren, og at borgerens forudsætninger dokumenteres i forudsætningsanalyser. 

Undervisning i at håndtere konflikter

Alle medarbejdere kommer i løbet af den næste måned på konflikthåndteringskurset, Low Arousal.

Low Arousal er en ikke voldelig og konfliktnedtrappende metodisk tilgang til mennesker i affekt - en pædagogik, hvor nøgleordet er at bevare roen og undgå konfrontationer, hvor medarbejderen er trænet i at regulere sit eget og borgerens affektniveau, i at aflede og deeskalere problemskabende adfærd og konflikter.

Målet er at ingen, hverken borger eller medarbejder, taber kontrollen. I den forbindelse kommer vi endnu mere til at arbejde med at se og møde den enkelte borger på den rette måde, som konstant er det vi har fokus på.

Bedre fysiske rammer i Hedensted afdelingerne

Vi er godt i gang med at ændre de fysiske rammer, særligt på Bækketoften 2C og 2B, da afdelingen Rugmarken allerede har etableret fællesarealer.

Vores forventninger i forhold til fællesarealerne er, at det skal give mulighed for at borgerne  har et sted hvor de fx kan spille et spil, drikke en kop kaffe eller blot følge med i det der foregår på afdelingen.

På hver afdeling vil der også blive indrettet et kontor til medarbejdere, hvor de får mulighed for at lave et kvalificeret overlap, når en vagt er forbi og det næste hold møder ind. 

Forbedringsteams og trivsel for den enkelte borger

Der er etableret forbedringsteam med deltagelse af medarbejdere og ledere. De skal arbejde med at se på den daglige praksis og få øje på, hvad vi kan forbedre.

Det handler blandt andet om skjult magt, risikovurdering og borgerinddragelse. Alle forbedringsteams arbejder med at forbedre brugen af risikovurderinger, således vi hele tiden bliver bedre til at forholde os til borgernes trivsel, som jo er det vi konstant arbejder med at højne.

Ansættelse af sygeplejerske: Vurdering af den enkeltes trivsel 

I begyndelsen af december tiltrådte vores sygeplejerske, Renée, som arbejder på tværs af Bækketoften/Rumarken. Renée samarbejder med ledere og øvrige medarbejdere omkring borgernes sundhed og trivsel.

Hun yder sparring og undervisning til alle i forhold til medicin og sundhed. Hun er med til at vurdere, om vi skal tage kontakt til egen læge, psykiater eller lignende i de enkelte situationer.

Vi har samtidig implementeret sundhedsmodulet, som skal være med til at skabe overblik over borgernes sundhed.

Værgemål

Hvis der i forbindelse med genstarten vil være behov for, at der bliver etableret værgemål, vil I blive kontaktet om det af jeres hjemkommune.