• Hvilke metoder og faglige tilgange har vi i Specialområde Autisme?
  • Og hvad med vores menneskesyn, hvordan kan det beskrives?
  • Hvad er det, der binder os sammen på kryds og tværs, og hvad er det vi aldrig må gå på kompromis med? 

Svarene på disse spørgsmål er nu samlet i dokumentet Fagligt Fundament - et dokument som utvetydigt sætter retning for indsatsen i SAU. Fagligt Fundament er resultatet af en proces, som har involveret rigtig mange medarbejdere og ledere i alle dele af SAU. 

Et udgangspunkt for øget specialisering
I forordet lyder det blandt andet:
"Vi håber, at vores faglige fundament bliver udgangspunkt for udviklende samtaler om, hvordan vi bedst løser vores opgave, så færre efterlades på sidelinjen.
Én ting kan vi love: Vores faglige fundament vil ændre sig. Med nysgerrighed og modet til at erkende fejl, bliver vi klogere. Den nye viden og de nye erkendelser, vi gør os, skal styrke vores fundament. På den måde sikrer vi, at vores specialisering ikke bare består, men hele tiden øges til gavn for autistiske mennesker og for vores samfund".

Se Fagligt Fundament