Det er med glæde, at vi kan meddele, at Socialtilsynet nu har ny-godkendt alle vores 26 tilbud. Godkendelserne kommer efter en proces, som startede i efteråret 2019. Her udtalte Socialtilsyn Midt kritik overfor Specialområde Autisme – specielt med fokus på tre botilbud i Hedensted, Skals og Thorning.

Efteruddannelse og konkrete handlingsplaner

Alle Specialområde Autismes tilbud har derfor været igennem en proces, hvor vi har arbejdet intensivt med at rette op på de ting, som Socialtilsynet har påpeget. Det drejede sig blandt andet om omsætningen af loven om indgreb i selvbestemmelsesrettet og magtanvendelse, konflikthåndtering, forebyggelse af vold og overgreb, borgernes trivsel og sundhed.

Øget fokus på selvbestemmelsesret og fælles sociale aktiviteter

Alle vores medarbejdere i Specialområde Autismes bo- og beskæftigelsestilbud har modtaget efteruddannelse med fokus på disse emner. Samtidig har en lang række konkrete handleplaner bidraget til en ny og forbedret praksis – blandt andet for at sikre en øget bevidsthed om borgernes selvbestemmelsesret og at give bedre mulighed for fælles sociale aktiviteter.

En endnu stærkere faglig forankring

Områdechef Vivian Elkjær udtaler i den forbindelse: 

"Den proces vi har været igennem, har givet os en større bevidsthed om vores grundlæggende menneskesyn og en endnu stærkere forankring i netop den faglighed, som vi som et højt specialiseret tilbud står for! Vi ser nu fremad med fornyet energi, og glæder os til at bidrage til mere udvikling indenfor det specialiserede socialområde".