I Specialområde Autisme oplever vi, at der er et behov for individuelt tilpassede indsatser i samarbejdet med autistiske borgere med et problematisk forbrug af rusmidler.

Opkvalificering 

Derfor har vi gennem de seneste år haft fokus på opkvalificering, for at kunne afhjælpe rusmiddelproblematikker hos autistiske borgere. På baggrund af denne opkvalificering, vores praksiserfaring og evidensbaserede metoder er vi er nu klar med en temadag om emnet.

Vores udgangspunkt: Misbrug er et forsøg på at løse et problem

Vi tager udgangspunkt i en anskuelse af, at misbrug af rusmidler er en strategi, der udvikles i forsøget på at løse et problem eller kompensere for vanskeligheder. Derfor mener vi, at arbejdet med at reducere forbruget af rusmidler må foregå på baggrund af udredning og afdækning af borgerens støttebehov på alle områder af livet, ikke kun med fokus på det problematiske forbrug af rusmidler.

Datoer for de første to temadage

Vi har allerede planlagt to temadage d. 26.4 og 21.10 , som kan tages selvstændigt eller som en del af Autismepilot+.

Praksisopgave og individuel feedback

For at understøtte at viden omsættes i din praksis, vil du blive præsenteret for en praksisopgave, som du efter temadagen arbejder med. Det er muligt at tilkøbe individuel feedback på denne og på den måde få vejledning ift. at tilrettelægge en konkrete indsats.


Det kan du forvente


• Baggrundsviden om afhængighed, misbrug, rusmidler og deres effekt samt indvirkning på hjernen

• Indsigt i, hvorfor nogle mennesker udvikler misbrug, og hvordan man afdækker rusens funktion

• Forståelse for autismespecifikke faktorer, der kan bidrage til misbrugsproblematikken, og hvordan man kan tilpasse behandlingen herefter

• Redskaber til at udarbejde en kontinuerlig indsats tilpasset til borgeren med inddragelse af relevante parter

• Redskaber til at frembringe borgerens egen motivation for forandring og til at sætte relevante, realistiske mål for samarbejdet med borgeren

• At blive præsenteret for vores faglige overvejelser og erfaringer på et praksisnært niveau

• Inddragende øvelser og mulighed for refleksion, hvor dine egne holdninger og erfaringer kommer i spil – og måske bliver udfordret

• Grundig feedback på praksisopgave med sparring på videre indsatser

Pris

Pris for temadagen: 1000 kr. Pris for temadag og feedback (45 minutters individuel vejledning på baggrund af praksisopgaven): 1900 kr. Tages temadagen som en del af Autismepilot+ indgår feedback.

 

Tilmelding

https://rm.plan2learn.dk/KursusValg.aspx?id=50131