Anders Kühnau på besøg på Bækketoften

- Når du nu kommer ind til borgeren, så skal du vide, at han sikkert vil spørge dig om, hvornår du fylder år. Det er noget han går meget op i og kan huske for alle dem, han har spurgt. 

Sådan lød det i dag, da regionsrådsformand Anders Kühnau var på besøg på Bækketoften, en af Specialområde Autismes 27 bo- eller beskæftigelsestilbud.  Han skulle hilse på en af borgerne og fik lige denne forklaring med af en af de fem afdelingsledere som vist rundt og fortalte.

På besøget, som også gik til Kildegade i Horsens, blev han præsenteret for to af yderpunkterne indenfor Specialområde Autisme.

De borgere, som bor på Bækketoften har autisme, udviklingshæmning og har for en dels vedkommende intet sprog. Modsat er de borgere, som er tilknyttet Kildegade, typisk i kortere forløb, som munder ud med, at de kommer i gang med uddannelse og job og kommer til at bo for sig selv.

 

Besøgende fra mange lande

Og netop behovet for den grad af specialisering, som det kræver at drive bosteder, som kan rumme så forskellige behov, dukkede op i løbet af samtalen, da Anders Kühnau ville vide, hvordan Region Midtjylland placerer sig i indsatsen for borgere med autisme:

- I regionsregi ligger vi rigtig godt, og får også tit besøgende fra andre lande, som gerne vil lære af det vi gør. Og vi er da glade for, at Landsforeningen Autisme har brugt os som eksempel i forbindelse med diskussionen om sundhedsreformen – som et eksempel på, hvor vigtigt det er at have samlet så højtspecialiseret viden.

 

Mere viden ud til kommuner

Regionsrådsformanden ville blandt også vide, hvordan det ser ud med udviklingen i antallet af mennesker, der har autisme:

-Det nyeste europæiske studie siger, at det drejer sig 2,8 % af befolkningen – mod 2 promille for 20 år siden, lød svaret fra Lars Aarup Jensen. Han kunne også fortælle, at Specialområde Autisme derfor udvikler løsninger, som ikke bare handler om at drive og skabe bolig- og beskæftigelsestilbud, men også om at give viden videre – fx til kommuner, som så selv kan løse dele af opgaven. 

 

Fakta om Specialområde Autisme

 

  • Samarbejder med 350 borgere med autisme

 

  • For mange af borgerne gælder det, at de også har en eller flere af disse tilstande: OCD, angst, misbrug, depression, spiseforstyrrelse, selvskade og udviklingshæmning

 

  • Har 27 forskellige bo- og beskæftigelsestilbud og en konsulentafdeling, der står for uddannelse, rådgivning og vidensdeling

 

  • Samarbejder med 30 kommuner

 

Få mere vide her: www.sau.rm.dk og www.autismepilot.dk