Specialområde Autisme afholder et nyt pårørendekursus i foråret.

Kurset består af i alt fire undervisningsaftener og henvender sig til dig/jer, der er pårørende til en borger, som bor på ét af Specialområde Autismes tilbud. 

Formålet med kurset er:

  • At få mere viden om autisme
  • At få indsigt i Specialområde Autismes forståelse af og tilgang til autisme
  • At skabe et godt fundament for samarbejde mellem specialområdet og jer som pårørende
  • At møde andre pårørende

Tilmelding:
Tilmelding foregår senest mandag den 29. marts 2019 til sekretær Lisbeth Bune-Andersen på mail: libune@rm.dk. I bedes venligst skrive, hvem I er pårørende til samt hvilken afdeling, I er tilknyttet.

Se invitation