Ordene "stærkt forankret, dybt forundret", er noget af det første man møder på den nye vidensplatform, Autismeplatform.dk, som Specialområde Autisme netop har lanceret. 

"En platform kan også være en stærkt forankret udsigtspost. Sådan vil vi gerne betragte Autismeplatform.dk – som en platform der er stærkt forankret i den nuværende autismeviden, men samtidig dybt forundret kigger ud mod de opdagelser vi endnu ikke har gjort os", skriver faglig leder i Specialområde Autisme, Freja Hamalainen Sirdorf, blandt andet om sitet. 

 

Screenfoto af Autismeplatform.dk

 

Involvering og samarbejde med autistiske mennesker
Målet med sitet er at udvikle og samle viden, men også og at involvere og samarbejde med mennesker med autisme. Visionen er nemlig at Autismeplatform: 

  • Altid involverer og samarbejder med autistiske mennesker
  • Skaber og understøtter nysgerrighed, dialog og samskabelse
  • Sikrer, at flere får let adgang til viden om autisme
  • Bidrager til at viden fra forskning oversættes, så det kan afprøves i praksis
  • Bidrager til at opdage og udfylde videnshuller