Socialtilsynet har tidligere kritiseret en række forhold på Højskolebakken, Rugmarken og Bækketoften. Det blev samtidig varslet, at hvis disse forhold ikke blev ændret, ville man trække Specialområde Autismes tilladelse til at drive botilbud.

 

Skærpet tilsyn og påbud
Efter en første såkaldt påtænkt afgørelse, en høringsfase og endnu en påtænkt afgørelse, er den endelige afgørelse fra tilsynet nu kommet. Specialområdet får et skærpet tilsyn, og sammen med det følger en frist på tre måneder til at gennemføre kompetenceudvikling i konflikthåndtering og to måneder til at opfylde fem andre påbud.

Nygodkendelse
Afgørelsen er betinget af, at vi lukker og genstarter Højskolebakken, Rugmarken og Bækketoften. Botilbuddene skal derefter nygodkendes. Formålet med at gøre det på denne måde er, at vi får gennemført de nødvendige ændringer og samtidig undgår flytninger i forbindelse med genstarten.

 

Forbedringsteams, kvalitetskontrol og støtte til den lokale ledelse
En nygodkendelse kræver, at handleplanerne, der adresserer de kritiserede forhold, bliver omsat til daglig virkelighed. Tre nye viceområdechefer skal derfor være fysisk tilstede og bakke den lokale ledelse op på de tre botilbud.

Den lokale ledelse får samtidig hjælp fra et forbedringsteam og fra kvalitetskonsulenter fra specialområdets administration.

Der bliver også indført en udvidet kvalitetskontrol, som skal hjælpe med at holde øje med effekten af dette arbejde. Grunden til at vi ansætter flere chefer er, at vi har kunnet se, at de ændringer, som tidligere er blevet forsøgt gennemført, ikke har slået igennem til fulde i afdelingerne.

Det er også planen, at der vil blive tale om en opnormering af det daglige personale, indtil man er tilbage i normal drift efter den nye plan. 

De kritiserede forhold, som nu indgår i påbuddene, er:

  • Forebyggelse af magtanvendelse
  • Fysiske forhold
  • Manglende fokus på borgernes sundhed og trivsel
  • At medarbejderne har manglet faglige kompetencer til at imødekomme borgernes behov

Har I spørgsmål til dette, må I endelig kontakte de daglige ledere eller afdelingslederne på jeres pårørendes bosted.

 

Venlig hilsen

Janne Martinussen, Tina Lykke, Andersen, Trine Funder og Vivian Elkjær

Områdeledelsen

 

Revideret 22-01-2020