Skærpet tilsyn og genstart af tre botilbud

Vi har nu fået socialtilsynets påtænkte afgørelse angående den kritik vi har fået. Vi har en høringsfrist indtil d. 16. december til at svare på denne. Den endelige afgørelse kommer så på et tidspunkt derefter. 

I kort form er indholdet af den påtænkte afgørelse: 

Skærpet tilsyn, men beholder godkendelsen
Vi får skærpet tilsyn, men får lov til at beholde vores godkendelse. Det betyder, at tilsynet stiller en række konkrete krav, som vi skal leve op til inden for en bestemt tidsperiode. Samtidig følger tilsynet op med kontrolbesøg undervejs.

8 varslede påbud
Med det skærpede tilsyn følger en række påbud, som blandt andet handler om, at vi skal sikre, at vores medarbejdere har den rette viden om konflikthåndtering, reglerne om magtanvendelse og forebyggelse af vold og overgreb – og at denne viden bliver brugt i hverdagens praksis. Det er en indsats som har været i gang siden begyndelsen af 2019.

Vi arbejder dog lige nu på en række handleplaner, som forhåbentlig betyder, at der vil blive tale om færre påbud. 

 

Genstart af Højskolebakken, Rugmarken og Bækketoften
Vi skal genstarte Højskolebakken, Rugmarken og Bækketoften. Det betyder, at vi lukker tilbuddene i den form de har i dag og søger om en ny godkendelse.

 

Samme målgruppe, men enkelte skal have nye tilbud
Inden da skal der ske en række ændringer, som betyder, at de nye tilbud kan leve op til tilsynets krav. Formålet med at gøre det på denne måde er, at vi får gennemført de nødvendige ændringer og samtidig undgår at borgere i en mellemperiode skal flytte ud.

Målgruppen for de nyåbnede bosteder vil være den samme som i dag, men i enkelte tilfælde kan der blive tale om, at vi skal i dialog med borgernes hjemkommune om at finde et andet tilbud.

 

Arbejdet med forbedringer bliver fulgt nøje
Alle afdelinger vil få tilknyttet et forbedringsteam, og vi følger nøje med i, om kvaliteten på de enkelte tilbud udvikler sig, som de skal.

Det betyder også, at der er ansat tre ekstra viceområdechefer. De skal bidrage til at vi kommer i mål med ændringerne. Grunden til at vi ansætter flere chefer er, at vi har kunnet se, at de ændringer, som tidligere er blevet forsøgt gennemført, ikke har slået igennem til fulde i afdelingerne.

Har I spørgsmål til det der sker lige nu, må I endelig kontakte de daglige ledere eller afdelingslederne på jeres pårørendes bosted.

 

Venlig hilsen 

Trine Funder og Vivian Elkjær
Områdeledelsen