- Der er stor motivation til at arbejde med indefra-perspektivet. Jeg oplever ikke modstand, men en stor nysgerrighed og lyst til at komme videre med det.

Sådan lyder det fra underviser, psykolog Trine Uhrskov, i en pause i undervisningen i LA2 i SAUs nye undervisningslokale i Hinnerup. Bag forkortelsen LA gemmer der sig ordene "low arousal", og kurset handler om at forebygge vold og fremme trivsel på bosteder.

Vejen frem til det er samtale- og refleksionsredskaber, som sætter fokus på at forstå borgerens indefra-perspektiv.

Kursister på LA2 kursus i Hinnerup

Hanne Munk Rasmussen, Mette Kjær og Anne Julie Holm, alle fra Hinnerup Beskæftigelse og Uddannelse

Masser at byde ind med, men skal ikke sætte retningen

Og det kan i følge Trine Uhrskov være en udfordring, når man har masser af viden og meget at byde ind med som fagperson:

- Borgerinddragelse er det centrale, og det kan være svært, for som fagfelt er vi vant til at være eksperter. Vi er gode til at se problemer og finde løsninger. Og ja, vi har masser at byde ind med, men det skal ikke være os, der sætter retningen. Vi skal være nysgerrige på, hvad borgerne oplever i situationen, og hvad der er deres bedste bud på, hvad der kan hjælp dem.

 

Det helt anderledes perspektiv

- Hver eneste gang jeg sidder og taler med en borger, så bliver jeg klogere. Der er altid noget som ser helt anderledes ud fra borgerens perspektiv. Og vi arbejder også med borgere, der har udviklingshæmning – og også i den sammenhæng bliver man klogere, fortæller Trine Uhrskov videre.

Resultaterne kommer måske først efter nogle år

Efter hendes mening er den største udfordring i arbejdet med LA2, at der er tale om indsatser med meget langt latenstid:

- Det kommer måske først til at give resultater efter 2-3 år, så man skal virkelig kunne arbejde langsigtet. Man skal også være opmærksom på, at det akutte ikke spænder ben for den langsigtede indsats. Til gengæld er det så helt vildt, når man endelig oplever at se resultaterne, siger hun.

Hvordan man i praksis får borgerperspektivet kaldt frem

At undervisningen giver mening og bliver taget godt imod i lokalet er der ikke den store tvivl om. Hanne Munk Rasmussen fra HBU fortæller:

- Trine Uhrskov er en meget kompetent underviser, som er meget realistisk i sin tilgang til stoffet. Hun forholder sig kritisk til sin egen tilgang og nævner faldgruber, som hun selv har oplevet. Hun har også givet nogle fine eksempler på, hvordan man i praksis får borgerperspektivet kaldt frem.

- Det er super, at vi får konkrete redskaber med hjem, og hun også fremhæver relationsbegrebet. Det er ikke noget vi tidligere har talt så meget om, tilføjer Hanne Munk Rasmussens kollega, Anne Julie Holm.

Fakta om LA2

LA2 er udarbejdet af firmaet Sopra for Socialstyrelsen i et satspuljeprojekt omkring forebyggelse af vold og fremme af trivsel på botilbud

LA2 søger at fremme trivsel blandt borgere og intensiverer og strukturer forebyggelsen af vold og trusler gennem bl.a. fremme af borgerinddragelse og fælles faglighed. LA2 er udarbejdet til brug inden for det sociale område og tager udgangspunkt i den nyeste forsknings- og praksisbaserede viden

LA2 kan også anvendes til generel fremme af hverdagstrivsel gennem fokus på borgerens indefra perspektiv på ressourcer, netværk og trivsel- og mestringsstrategier samt fagprofessionel vidensdeling af fællesfaglighed