Cathy Lord besøg november 2019.jpg
Hvad er gode resultater, og hvordan kan vi individualisere behandlingen og støtten til mennesker med autisme? Disse spørgsmål udgør kernen i den forskning, som professor v. UCLA, Catherine Lord, arbejder med.
 
Ved hendes besøg hos Specialområde Autisme i dag fortalte hun om resultaterne fra en stort forskningsprojekt, som hun har stået i spidsen for og som har fulgt 150 mennesker med og uden autisme gennem 30 år.
 
Blandt hendes pointer var behovet for finde flere veje til fx at hjælpe børn med autisme, som har sprogvanskeligheder; at huske at tage udgangspunkter i styrker i stedet for svagheder - og at autisme er mere end summen end de karakteriske enkelttræk