I Specialområde Autisme har vi udviklet et nyt tilbud, som vi kalder for Boostcamp. Boostcamp er en kort, rehabiliterende indsats særligt målrettet normalt eller højt begavede unge voksne med autisme, som er på kanten af eller uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet.

Kickstart til selvstændigt liv

Formålet med Boostcamp'en er at give de unge et selvværdsboost og skal ses som en kickstart til, at de kommer i gang med uddannelse eller job. 

Medborgerskab og robusthed er omdrejningspunktet på boostcamp'en, hvor de unge lærer nye mestringsstrategier, så de kommer ét skridt nærmere et selvstændigt liv som aktive medborgere. 

Læs omtale af boostcamp

I det seneste nummer af autismebladet kan du læse om, hvad Boostcamp går ud på, og om hvad både en ung kursist og en pårørende synes om Specialområde Autismes nye tilbud.

Læs artiklerne i autismebladet om Boostcamp