Specialområde Autismes konsulentenhed, Autismefokus, skal de næste fire år levere udredning og specialrådgivning til målgruppen voksne med autisme i hele landet. Det er konklusionen efter, at specialområdet har vundet en del af det udbud, som VISO netop har afholdt.

Socialstyrelsen, som VISO hører under, skriver til Specialområde Autisme, at "Region Midtjylland er blandt de tilbudsgivere, som har afgivet det bedste tilbud i forhold til tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet."

Spreder viden til gavn for autistiske medborgere
Specialområde Autisme har endda klaret sig bedst i den samlede bedømmelse af de 25 indkomne tilbud, der har deltaget i udbuddet i forhold til målgruppen voksne med autisme.

Og det er områdechef Lars Aarup Jensen rigtig glad for:

- Som regionalt specialtilbud har vi mulighed for at oparbejde en solid og bred viden om autisme. Det glæder mig meget, at denne viden kan komme andre til gavn via vores samarbejde med VISO, siger Lars Aarup Jensen.

- I vores hidtidige VISO-samarbejde er det blevet tydeligt for os, at løsninger oftest både kalder på en solid, grundig viden, men også på kreativitet, innovation og sammenskabelse flere sektorer imellem. Vi glæder os til at fortsætte samarbejdet med VISO om at finde frem til netop sådanne løsninger til gavn for vores autistiske medborgere, uddyber områdechefen.

Udvidelse af kontrakt
Specialområde Autisme har tidligere været VISO-leverandør, men udvider med den nye fireårige kontrakt timetallet, så de 18 psykologer og pædagogiske konsulenters ekspertise i endnu højere grad end tidligere skal ud at virke rundt i landet.

Tre andre autismetilbud har også fået tildelt en rammekontrakt i forhold til målgruppen voksne med autisme. Det drejer sig om Autismecenter Nord-Bo, Center for Autisme, Kursuscenter Sputnik og Region Syddanmarks Børne- og Autismecenter.

Fakta om VISO-udbud
VISO er den nationale Videns- og Specialrådgivningsorganisation på det sociale område. VISO bidrager til, at den specialiserede viden, fra blandt andet Specialområde Autisme, kommer til gavn dér, hvor behovet er.

VISO's kontrakter skal i udbud hver fjerde år. I år har der således været 201 tilbud, hvor VISO har indgået kontrakt med 32 leverandører fordelt på 14 målgrupper, hvoraf én af disse er Specialområde Autisme.

De 32 leverandører er valgt, fordi de i særlig grad opfylder VISO's ønske om at have leverandører, som er fagligt og økonomisk bæredygtige, der udgør stærke vidensmiljøer og kan basere sin rådgivning i praksis.