- Det, der gjorde mest indtryk på mig er, at gamle forældre til mennesker med autisme i Danmark ikke behøver at være tynget af den ellers almindelige bekymring om, hvad der skal ske med deres børn, når forældrene ikke er her mere.

Sådan lyder svaret fra Dorota Rybarska Jarosz på spørgsmålet om, hvad hun specielt vil huske fra sit besøg hos Specialområde Autisme. Dorota Jarosz er direktør for det regionale center for socialpolitik i den polske region Vestpommern og står i spidsen for den 25 personer store delegation fra tre regioner i Polen, som i 4 dage i september var på besøg hos SAU.

Den lette løsning: Sænkede lofter og afskærmning

- Vi har ikke de samme finansieringsmuligheder i Polen, men vi bliver nødt til at finde en måde at gøre det på, så vi kan give lignende tilbud, fortæller hun med hjælp af en tolk.

Også de fleksible At Home boliger har gjort stort indtryk på socialdirektøren:

- Det vil være en opfyldelse af en drøm, hvis vi kunne skabe en sådan løsning, siger hun – og tilføjer med et smil, at hun vil glæde sig til at invitere de danske værter til at komme ned og se det, når det står færdigt. Men ikke alt handler nødvendigvis om størrelsen på budgetterne, for løsninger som at sænke lofter og lave afskærmning er løsninger, som direkte kan overføres, når arbejdet går i gang derhjemme i Polen, fortæller hun.

Polske gæster på besøg hos Specialområde Autisme

Vi griner lidt, for det er så lang fra vores virkelighed

De 25 gæster var på besøg på en lang række af Specialområde Autismes bo- og beskæftigelsestilbud – herunder Butikken i Hinnerup, som sælger varer der er produceret i beskæftigelsestilbuddene.

Det er Mary Ann Brix, som er leder af beskæftigelsestilbuddet, der fortæller om de forskellige løsninger, der bliver fundet, så den enkelte borger kommer til at arbejde med noget meningsfyldt, som vedkommende kan magte.

- Jamen, hvordan giver det mening for virksomhederne? Hvorfor gør de det? er et spørgsmål som bliver stillet i flere forskellige varianter over den sort kaffe og kiksene – med let hovedrysten og latter.

- Vi smiler lidt, for det her er så langt fra vores virkelighed, fortæller Joanna, som er en af de yngre pårørende som er med på turen.

Familierne er ikke så fasttømrede længere

Også familiernes involvering i den enkelte borger med autisme er et af de punkter, hvor der er  kæmpe stor forskel på de to lande, fortæller Dorota Jarosz.

- Familien tager sig meget mere af de familiemedlemmer, som har brug for hjælp. Men vi har brug for at kunne tilbyde alternativer, for familiestrukturerne begynder at ændre sig. Mange rejser til udlandet for at arbejde – som til Danmark eller England – og det betyder selvfølgelig at familien ikke er så fastømret som den har været.

Og på spørgsmålet om, om der er noget vi i Danmark kan lære af dem, tøver hun lidt, og svarer, at det måske er på det her punkt: At bagsiden af den store fokus på den enkeltes selvstændighed måske – set fra et polsk synspunkt – kommer til at fylde for lidt.